3 - 5 grudnia 2010r. XI Krajowy Zjazd Doktorantów na Politechnice Poznańskiej

W dniach 3-5 grudnia 2010 r. na Politechnice Poznańskiej odbył się XI Krajowy Zjazd Doktorantów oraz V Zwyczajny Zjazd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, w którym udział wziął podsekretarz stanu w MNiSW, prof. Witold Jurek.

Delegaci i obserwatorzy z uczelni spotkali się z przedstawicielami władz krajowych i środowiskowych, podejmując dyskusję nad sprawami młodych naukowców. Ważnym punktem programu było wręczenie nagród w konkursie „Najbardziej Prodoktorancka Uczelnia w Polsce - PRODOK". Uczestnicy zjazdu zaplanowali również serię wykładów tematycznych oraz dyskusję z rektorami poznańskich uczelni.

Organizatorami zjazdu byli: Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Poznańskie Porozumienie Doktorantów.