Bogdan Celichowski Laureatem Honorowej Nagrody Oddziału Poznańskiego SARP

W dniu 25 listopada 2010 o godzinie 18.30 w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich przy Starym Rynku 56 nastąpiło wręczenie Honorowej Nagrody OP SARP architektowi Bogdanowi Celichowskiemu. Uroczystości towarzyszył wernisaż wystawy twórczości Laureata.

Honorowa Nagroda Oddziału Poznańskiego SARP za całokształt twórczości przyznawana jest od 2004 roku. Pośród wielu nagród i wyróżnień, które otrzymują architekci za swoją twórczość, ta jest całkowicie niezależna, wolna od mód i komercji. Nominowani muszą się cieszyć w środowisku architektonicznym powszechnym szacunkiem i autorytetem zawodowym, powinni również zaznaczyć swój wyraźny udział w życiu Stowarzyszenia. Laureat tegorocznej nagrody, architekt Bogdan Celichowski, przez kilkadziesiąt lat ubiegłego wieku działał w zespole autorskim, którego członkami byli Wojciech Kasprzycki oraz Włodzimierz Wojciechowski. Tegoroczna nagroda stanowi hołd oddany również nieżyjącym członków zespołu. Wszyscy biografią, edukacją i twórczością związani byli z Poznaniem, Wielkopolską oraz naszą Szkołą Inżynierską.

Bogdan Celichowski, urodził się w 1922 roku w Poznaniu. W latach 1945-1948 studiował architekturę na Wydziale Budownictwa Lądowego Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu, w latach 1962-1964 kontynuował studia na kursie magisterskim na Politechnice Wrocławskiej. Od 1955 roku pracował w Miastoprojekcie w Poznaniu. W latach 1968-1975 kierował Zakładami Doświadczalnymi Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu (ob. Uniwersytet Artystyczny), od 1975 roku był wykładowcą na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego tej uczelni. W Poznaniu w zespole (przeważnie z Wojciechem Kasprzyckim i Włodzimierzem Wojciechowskim) zrealizował Osiedle ks. J. Popiełuszki (dawniej K. Świerczewskiego), Klinikę Psychiatryczną, Instytut Technologii Drewna, kościoły pw. św. Jerzego przy ul. Swoboda, pw. św. Rodziny na os. Kopernika, Zespół Budynków Księży Palotynów, zespół budynków Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego w Gnieźnie zbudowany w latach 1973-1978 (w zespole pracował także Jerzy Schmidt). Indywidualnie zrealizował Wojewódzki Zakład Weterynarii oraz budynki mieszkalno-biurowe PKO w Koninie, Kole oraz Gnieźnie.

Wojciech Kasprzycki (1922-1989). Od 1950 roku pracował w Miastoprojekcie w Poznaniu. Od 1965 roku był wykładowcą w PWSSP w Poznaniu. W latach 1969 - 1981 pracował w Przedsiębiorstwie Konserwacji Zabytków (PKZ), gdzie m. in. w latach 1978-80 kierował jako główny projektant rewaloryzacją pałacu Sans Soucci (tarasy) i pałacu Neue Kammern w Poczdamie. Był także autorem projektów licznych kościołów zrealizowanych w Wielkopolsce, na Pomorzu i Śląsku.

Włodzimierz Wojciechowski (1924-2000). Od 1950 roku pracował w Miastoprojekcie brał udział w odbudowie Starego Rynku w Poznaniu. Oprócz realizacji z B. Celichowskim i W. Kasprzyckim, zaprojektował wiele pomników, w tym, w tym otoczenie Pomnika Ofiar Poznańskiego Czerwca 1956, autorstwa A. Graczyka. Był także laureatem nagród w międzynarodowych konkursach na projekty pomników. Od 1964 wykładowca PWSSP w Poznaniu, następnie profesor tej uczelni, wielokrotnie sprawował funkcję dziekana i prodziekana Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa.

Twórczość Bogdana Celichowskiego oraz jego przyjaciół z zespołu autorskiego wyróżniała wrażliwość na kontekst krajobrazowy, urbanistyczny, architektoniczny oraz historyczny. Modernistyczna, minimalistyczna forma budowli nie negowała zastanego środowiska, nie zawłaszczała go, ale harmonijnie się w nie wpisywała. Efekt zgrania z otoczeniem projektanci osiągali dzięki starannym studiom i analizom terenu, metodą kolejnych przybliżeń formy, realizowanych często przy pomocy coraz precyzyjniejszych makiet, wpisania projektów w rozległe rysunki panoramiczne. Przygotowywana wystawa oprócz prezentacji wspólnych oraz indywidualnych realizacji przybliży specyfikę warsztatu twórczego architektów. Ukaże niezwykłe koleje losu pokolenia, które miało okazję żyć w ciekawych czasach: działalność konspiracyjną, tuż powojenny okres nadziei w czasie studiów, komunistyczne więzienie, przymusową służbę wojskową, odbudowę Poznania, ale przede wszystkim twórczą przyjaźń, która nadal trwa w osobie Bogdana Celichowskiego. Ekspozycję opracowują członkowie Koła Naukowego Historii Architektury działającego pod kierunkiem Grażyny Kodym-Kozaczko na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.

Grażyna Kodym-Kozaczko
OP SARP
Wydział Architektury Politechnika Poznańska