Medale dla PP na Światowej Wystawie Innowacji BRUSSELS INNOVA – Brussels Eureka Contest!

W dniach 18-20 listopada 2010 r. na Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki Brussels Innova, „Eureka Contest 2010" pośród licznych opracowań polskich i zagranicznych, prezentowane były innowacje oraz wynalazki opracowane na Politechnice Poznańskiej.

Udział w wystawie przyniósł Politechnice Poznańskiej znaczące sukcesy, gdyż każde ze zgłoszonych innowacyjnych rozwiązań znalazło uznanie w oczach szacownego Jury!

Innova 2010 gold medal

Medale przyznano następującym innowacjom powstałym na PP:

Złote Medale Brussels Eureka:

1. Dyskretny pozycjoner obrotowy - dr hab. inż. Roman Staniek prof. PP, dr inż. Piotr Frąckowiak, dr inż. Adam Myszkowski, dr inż. Krzysztof Netter, dr inż. Wojciech Ptaszyński

2. Itiner - rozkład jazdy pojazdów komunikacji miejskiej wraz z wyszukiwarką optymalnych połączeń komunikacyjnych - dr inż. Jacek Jelonek z zespołem

3. Środek zwilżający do gaszenia pożarów lasów i torfowisk - Krystyna Prochaska (1); Bożena Twardochleb, Anna Jaszkiewicz, Kornelia Koenig, Marek Lukosek, Renata Fiszer, Beata Tarczyńska (2); Dariusz Wróblewski, Joanna Rakowska, Bożena Porycka (3)

(1) Politechnika Poznańska

(2) ICSO w Kędzierzynie Koźlu

(3) CNBOP w Józefowie

Srebrne Medale Brussels Eureka:

1. Pneumatyczny układ do pomiaru długości - dr inż. Czesław Janusz Jermak

2. Urządzenie do pomiaru odchyłki okrągłości typu tuleja - dr inż. Czesław Janusz Jermak (1), dr inż. Józef Gruszka (2)
(1) Politechnika Poznańska
(2) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

3. System 3D reprezentacji cech osoby niepełnosprawnej w ergonomii - prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski(1), dr hab. inż. Piotr Pohl(2), dr inż. Michał Rychlik(1), dr inż. Marek Zabłocki(1)
(1) Politechnika Poznańska
(2) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Brązowy Medal Brussels Eureka:

1. Innowacyjne zastosowania masy łapanej - dr inż. Sławomir Borysiak (1), dr inż. Dominik Paukszta (1), dr Kazimierz Piszczek (2), prof. dr hab. Włodzimierz Urbaniak (2)
(1) Politechnika Poznańska
(2) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Nagroda Inkubatora Wynalazczości Ministerstwa Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej:

1. System 3D reprezentacji cech osoby niepełnosprawnej w ergonomii - prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski(1), dr hab. inż. Piotr Pohl(2), dr inż. Michał Rychlik(1), dr inż. Marek Zabłocki(1)
(1) Politechnika Poznańska
(2) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Serdecznie gratulujemy wszystkim Twórcom innowacyjnych rozwiązań oraz Wynalazcom, którzy przyczynili się do wyeksponowania innowacyjnego potencjału naszej uczelni!

Informacje o wystawie znajdują się w serwisie internetowym: http://www.brussels-innova.com/eureka/inventions.aspx

Opracowanie: Robert Utrecht, CIRiTT PP

ZałącznikWielkość
Medale_na_Brussels-Innova_raport.pdf648.77 KB