Z Politechniki prosto do Microsoft

Politechnika Poznańska i Uniwersytet Warszawski wspólnie z Cambridge University i Oxford University

Rekrutacja na prestiżowe praktyki studenckie w centrali Microsoft Corporation w Redmond po raz pierwszy prowadzona będzie na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Warszawskim.

Prestiżowy program letnich praktyk studenckich w centrali Microsoft Corporation w Redmond jest prowadzony przez Microsoft już od wielu lat. Udział w praktykach to oczywiście szansa na poszerzenie wiedzy z zakresu nowych technologii oraz zdobycie umiejętności pracy w zespole. Przede wszystkim jest to jednak okazja do poznania firmy Microsoft od podszewki i pracy z najlepszymi programistami na świecie przy tworzeniu produktów i usług sygnowanych logiem Microsoft, których używają miliony ludzi na całym świecie.

Wypowiedź studenta

Co roku Microsoft udostępnia studentom kilkadziesiąt miejsc w swoich zespołach roboczych. Ze względu na prestiżowy charakter praktyk, proces rekrutacji jest szczególnie ważnym etapem, a szansę na jego pozytywne ukończenie mają jedynie najlepsi z najlepszych. Microsoft bardzo starannie wybiera uczelnie, na których prowadzona jest rekrutacja studentów zainteresowanych praktykami w Redmond. W tym roku po raz pierwszy polskie uczelnie znalazły się liście uczelni, na których profesjonalni rekruterzy będą prowadzić rozmowy ze studentami. Do grona uczelni takich jak Cambridge Univesrity oraz Oxford University dołączą w tym roku aż dwie polskie uczelnie - Politechnika Poznańska oraz Uniwersytet Warszawski. Polskie uczelnie weszły w skład elitarnej grupy jedenastu europejskich uczelni wyższych, w których będzie prowadzona bezpośrednia rekrutacja studentów na praktyki w Redmond nie bez przyczyny. Stało się to za sprawą wysokiego poziomu prezentowanego przez studentów tych uczelni.

Jerzy Nawrocki, Dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej:
W rankingu konkursu Imagine Cup, opracowywanym przez firmę Microsoft, w ciągu ostatnich pięciu lat nasi studenci 3-krotnie zajmowali I miejsce i 2-krotnie II miejsce. Jestem pod wrażeniem poziomu, który reprezentują. Mają bardzo dużą wyobraźnię techniczną, spore umiejętności (dotyczy to także technologii oferowanej przez firmę Microsoft) oraz zapał do pracy. Ta inicjatywa firmy Microsoft zdaje się potwierdzać moje obserwacje. Bardzo nam zależy na jak najlepszym przygotowaniu naszych studentów nie tylko od strony teoretycznej, ale także praktycznej. Z tego punktu widzenia praktyki w firmie takiej jak Microsoft są bardzo cenne. Jest to nie tylko możliwość wcześniejszego zapoznania się z produktami informatycznymi, które dopiero będą wchodziły na rynek, ale także niepowtarzalna okazja obserwowania kultury organizacyjnej nowoczesnego koncernu informatycznego i procesów związanych z wytwarzaniem oprogramowania. Nasi studenci, którzy do tej pory wyjeżdżali na praktyki do siedziby Microsoftu w Redmond byli bardzo zadowoleni.

Wypowiedzi przedstawicieli uczelni i Holly Peterson

W ostatniej edycji programu praktyk studenckich w Redmond, polscy studenci stanowili najliczniejszą grupę narodowościową spośród 47 osobowego zespołu praktykantów ze wszystkich państw europejskich. Polaków w tej grupie było 17, a każda z obu wyróżnionych uczelni reprezentowana była aż przez 3 studentów. 17 polskich studentów, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji programu reprezentują następujące uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Rzeszowska. Spędzili oni tegoroczne wakacje, pracując w różnych grupach projektowych na pozycjach Software Development Engineer, Software Development Engineer in Test, Program Manager, International Project Engineer i Audio Engineer. Aby trafić do Redmond, musieli przejść przez wieloetapowy proces rekrutacyjny, który kończył się bezpośrednimi wywiadami przeprowadzanymi m.in. w Londynie oraz w Monachium.

We wcześniejszych edycjach programu przeprowadzanego w latach 2008 i 2009, Polskę reprezentowało odpowiednio 11 i 7 osób.

Wielu studentów biorących udział w praktykach letnich w Redmond, decyduje się także na start w konkursie Microsoft Imagine Cup, największym na świecie konkursie technologicznym dla studentów. W tym roku okazja ku temu jest o tyle sprzyjająca, że finały światowe Imagine Cup 2011 odbędą się w lipcu w Nowym Jorku.

Więcej informacji o praktykach studenckich oferowanych przez Microsoft oraz o konkursie Imagine Cup można znaleźć na stronach internetowych www.microsoft.com/poland/edukacja/program_microsoft_internship.aspx oraz www.imaginecup.pl.


Informacje o firmie:

Microsoft jest międzynarodowym producentem oprogramowania komputerowego, aplikacji serwerowych i technologii informatycznych dla klientów indywidualnych, firm i instytucji. W ofercie spółki znajdują się m.in.: system operacyjny Microsoft Windows, oprogramowanie biurowe Microsoft Office System, rozwiązania wspierające zarządzanie z rodziny Microsoft Dynamics, rozwiązania z obszaru chmury obliczeniowej Windows Azure oraz Business Productivity Online Services, aplikacje serwerowe Microsoft Windows Server System oraz technologia Microsoft.NET.

Microsoft Corporation powstał w 1975 roku w USA, a polski oddział firmy istnieje od 1992 r. W swoich filiach na całym świecie Microsoft zatrudnia ponad 95 tys. specjalistów z różnych dziedzin, w tym ponad 300 osób w Polsce. Poza biurem w Warszawie firma prowadzi również Centrum Rozwoju Oprogramowania Microsoft we Wrocławiu. Ponadto, w Łodzi i Poznaniu działają Centra Innowacji Microsoft. Microsoft współpracuje z ośmioma tysiącami partnerów i dwudziestoma tysiącami inżynierów w całej Polsce.

Firma Microsoft została zbudowana w oparciu o przekonanie, że nowe technologie, jeśli uczynić je dostępnymi i przyjaznymi,
są doskonałym narzędziem do rozwoju i realizacji marzeń, pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości, jakie drzemią w nas samych i otaczającym świecie. Dlatego też, polski oddział Microsoft bierze aktywny udział w rozwoju gospodarki i społeczności lokalnej w Polsce. Naturalną konsekwencją tego zobowiązania i prowadzonej działalności biznesowej jest realizowanie zadań społecznych w obszarze edukacji informatycznej i walki ze zjawiskiem „wykluczenia informacyjnego". W listopadzie 2008 roku Microsoft za projekt „Partnerstwo dla Przyszłości" otrzymał główną nagrodę - statuetkę Złotego Spinacza, przyznawanego
w najważniejszym konkursie w polskiej branży PR „Złote Spinacze", a w niespełna rok wcześniej, zaszczytny tytuł „Inicjatywy Edukacyjnej Roku 2007" przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głos Nauczycielski. Celem tego realizowanego
od 2004 r. projektu jest wspieranie polskiej edukacji w innowacyjnych działaniach, które przeciwdziałają zjawisku „wykluczenia cyfrowego" młodego pokolenia.

Z kolei w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, firma wspiera społeczności marginalizowane w dostępie do nowych technologii - wiedzy, informacji i umiejętności informatycznych. W uruchomionym we wrześniu 2006 roku programie „Microsoft dla non-profit", firma przekazuje bezpłatnie swoje oprogramowanie na rzecz organizacji społecznych. W 2007 roku Microsoft otrzymał tytuł Dobroczyńcy Roku 2006 w kategorii „Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy", przyznany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Microsoft konsekwentnie potwierdza także swoją wysoką pozycję wśród pracodawców, zajmując od kilku lat czołowe miejsca
w badaniu prowadzonym przez Hewitt Associates i zdobywając tytuł „Najlepszego Pracodawcy w Polsce".

Zapraszamy do odwiedzenia polskiej strony firmy Microsoft pod adresem: http://www.microsoft.com/poland lub kontaktu
z Centrum Obsługi Klienta Microsoft pod numerem 801 802 000 (opłata według stawek Twojego operatora).

***

Microsoft, Windows, Windows Mobile, Visual Studio, Windows Server System, Windows Server, SQL Server, Visual Studio, BizTalk Server, Microsoft Dynamics są zarejestrowanymi znakami towarowymi, bądź znakami towarowymi Microsoft Corp.
w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Nazwy wymienionych firm i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

 

Dodatkowych informacji udzielą:

Agnieszka Dziedzic                                  Joanna Frąckowiak
Microsoft Sp. z o.o.                                      Microsoft Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195 A                                Al. Jerozolimskie 195 A
02-222 Warszawa                                        02-222 Warszawa
tel. 22 594 10 00                                         tel. 22 594 10 00
fax 22 594 10 02                                         fax 22 594 10 02
e-mail: adziedzi@microsoft.com                    e-mail: joannafr@microsoft.com


Justyna Muranowicz                                
Marek Zaleski
Microsoft Sp. z o.o.                                      Weber Shandwick
Al. Jerozolimskie 195 A                                tel. 22 210 12 80
02-222 Warszawa                                        fax 22 210 12 81
tel. 22 594 10 00                                         kom. 605 601 976
fax 22 594 10 02                                         e-mail: mzaleski@webershandwick.com
e-mail: v-jumura@microsoft.com