Wampiriada edycja jesienna - 25-28 października br.

Wampiriada, czyli XVIII edycja honorowego krwiodawstwa odbyła się na Politechnice Poznańskiej w dniach 25-28 października br.

Wychodząc naprzeciw poroblemowi braku krwi niezbędnej do ratowania zdrowia i życia studenci przyjęli sobie za cel rozpowszechnienie idei honorowego krwiodawstwa.

Właśnie taka misja przyświeca inicjatorom 'Wampiriady' z Niezależnego Związku Studuentów. Celem przedsięwzięcia jest informowanie społeczeństwa o krwiodawstwie i krwiolecznictwie, aby tym sposobem uczulić każdego człowieka, że on także może kiedyś potrzebować drogocennego płynu.

Organizatorzy chcą, aby projekt wykształcił, zwłaszcza w społeczności studenckiej, nawyk honorowego krwiodawstwa. Podczas każdej edycji Wampiriady krew oddaje ok. 200 osób. Zapraszamy do przyłączenia się do grona honorowych krwiodwaców. Szczegółowe informacje na stronie www.nzs.put.poznan.pl