Wyniki konkursu "Kuźnia Talentów" 2010

W dniu 14 grudnia w Mniszkach w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Regionalnej odbyło sie oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu.

Przewodniczący Kapituły Leszek Wojtasiak - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył Laureatom i Wyróżnionym okolicznościowe dyplomy i symboliczne czeki.

Wyniki Konkursu:

I miejsce - Anna Cieszyńska  - Politechnika Poznańska (praca doktorska) - Ekstrakcja palladu(II) w obecności wybranych jonów metali z wodnych roztworów chlorkowych fosfoniowymi ekstrahentami.

II miejsce - Joanna Karasiewicz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (praca magisterska) - Synteza, charakterystyka i zastosowanie fluorokarbofunkcyjnych silanów i siloksanów.

III miejsce - Wojciech Łapka - Politechnika Poznańska (praca doktorska) - Właściwości akustyczne spirali jako elementu tłumików hałasu.

Wyróżnieni:
Maciej Gray
- Politechnika Poznańska (praca magisterska) -  Zastosowanie inżynierii odwrotnej oraz szybkiego prototypowania w metodach wytwarzania wyrobów i półwyrobów z aplikacją w obszarze technologii odlewniczych.

Wojciech Kapsa - Politechnika Poznańska (praca inżynierska)- Identyfikacja osób na podstawie analizy geometrii dłoni.

Serdecznie gratulujemy!

 

Dodatkowe informacje http://www.rsi-wielkopolska.pl/kuznia_talentow/2010/wynik_mniszki