2nd International Symposium on Enhanced Electrochemical Capacitors - 12-16 czerwca 2011

Tematyka konferencji dotyczy kondensatorów elektrochemicznych (materiały elektrodowe, zjawiska na granicy faz elektroda/elektrolit, układy symetryczne, asymetryczne i hybrydowe, praktyczne zastosowania).

Konferencja organizowana jest na Wydziale Technologii Chemicznej a komitetowi organizacyjnemu przewodniczy prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak.
Patronat honorowy objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Adam Hamrol.
Gorąco zapraszamy do udziału !

Szczegółowe informacje na stronie internetowej
http://www.iseecap2011.put.poznan.pl

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
Prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak
Politechnika Poznańska
Zakład Zakład Elektrochemii Stosowanej
ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
tel. 061 665 3632
faks 061 665 25 71
e-mail: Elzbieta.Frackowiak@put.poznan.pl