XX Poznańskie Konwersatorium Analityczne - 28-29 kwietnia 2011

Jubileuszowe XX Poznańskie Konwersatorium Analityczne
„Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków"
,

odbędzie się w Poznaniu w dniach 28 - 29 kwietnia 2011 roku.

Organizatorami konwersatorium są: Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej i Komisja Śladowej Analizy Nieorganicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN.
Konwersatorium poświęcone będzie analizie śladowej, metodom przygotowania próbek analitycznych, technikom instrumentalnym oraz walidacji procedur analitycznych.
Przed Konwersatorium, w dniu 27 kwietnia 2011roku, planowana jest jednodniowa Sesja Naukowa poświęcona setnej rocznicy otrzymania nagrody Nobla w dziedzinie chemii przez Marię Skłodowską-Curie.
Przewiduje się również prezentację aparatury, urządzeń, odczynników, literatury fachowej i materiałów pomocniczych związanych tematycznie z programem naukowym Konwersatorium i przyjazd wystawy objazdowej dotyczącej osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie.

 

Adres organizatora, biura Konwersatorium i Sesji Naukowej:
Prof. dr hab. Henryk Matusiewicz
Maria Kamińska
Politechnika Poznańska
Zakład Chemii Analitycznej
ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
tel. (061) 665 23 12; 665 23 03
faks (061) 665 25 71
e-mail: Henryk.Matusiewicz@put.poznan.pl
Maria.Kaminska@put.poznan.pl

 

Strona konwersatorium
http://www2.fct.put.poznan.pl/konw2011.htm