Konkurs Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Szanowni Państwo!

Miasto Poznań organizuje VII edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, mające za przedmiot problematykę związaną z Poznaniem, obronione w latach 2009-2010. Jednym z głównych kryteriów oceny prac będzie ich utylitarny charakter.

Prace należy składać w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, II piętro, p. 265 lub 266 do 15 listopada 2010 r.

Formularz wniosku i regulamin konkursu na stronie www.poznan.pl/studia.