Light 2011-Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Światło w Technice Świetlnej, Architekturze i Środowisku - 17-19 maja 2011

Light 2011 Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Światło w Technice Świetlnej, Architekturze i Środowisku
17 -19 Maj 2011, Poznań, Polska

Organizatorzy:
Wessex Institute of Technology (WIT), W. Brytania
Politechnika Poznańska (PP), Polska

Sponsorowana przez:
WIT Transactions on the Built Environment

Wstęp
Pierwsza Konferencja Światło w Technice Świetlnej, Architekturze i Środowisku ma stanowić platformę wymiany informacji i różnorodnych doświadczeń związanych ze światłem w ujęciu inżynierskim, artystycznym i biologicznym.
Studiowanie zagadnień związanych ze światłem nie może ograniczać się tylko do aspektów technicznych, ale także powinno być postrzegane jako czynnik kreujący lepsze i zdrowsze środowisko.
Zagadnienia percepcji światła i koloru, ich zastosowanie w iluminacjach, instalacjach artystycznych, przedstawieniach i architekturze stanowią istotny czynnik kształtujący nasza odczucia. Bowiem lepsze zrozumienie przez miejskich planistów, urbanistów i architektów zasad iluminacji obiektów pomaga uwypuklić bogactwo architektoniczne miast i zapobiega degradacji ich centrów. Zwiększając w środowisku urbanistów i architektów świadomości środowiskowych i ekologicznych uwarunkowań związanych ze światłem, przy przestrzeganiu wszelkich norm i zaleceń technicznych osiągnie się większa harmonię z naturą przy maksymalnym wykorzystaniu zalet światła dziennego jako źródła życia i zdrowia.
Na konferencję zapraszani są przedstawiciele nauki, przemysłu oraz koledzy zainteresowani aspektami środowiskowymi i ekologicznymi.

PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI
K Domke Politechnika Poznańska, Polska,
C A Brebbia Wessex Institute of Technology, W. Brytania

MIĘDZYNARODOWY NAUKOWY KOMITET DORADCZY
W Bonenberg Politechnika Poznańska, Polska
D Gasparovsky Politechnika Słowacka, Słowacja
J Grzonkowski CIE Poland, Polska
R Nawrowski Politechnika Poznańska, Polska
P Rombauts Vrije Uniwersytet Brukselski, Belgia
J Schanda Uniwersytet Panoński, Węgry
J Suchanek Politechnika Poznańska, Polska
W Żagan Politechnika Warszawska, Polska

TEMATYKA KONFERENCJI
Technika świetlna
Sprzęt oświetleniowy
Projektowanie oświetlenia
Pomiary fotometryczne
Oświetlenie zewnętrzne
Projektowanie oświetlenia wewnętrznego
Światło w architekturze
Projektowanie oświetlenia w architekturze
Iluminacja obiektów architektonicznych
Oświetlenie dzienne
Światło i sztuka
Iluminacja I instalacje
Perfomance
Światło w życiu I środowisku
Percepcja światla
Fotobiologia I fotochemia
Światło w medycynie

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA
Referaty konferencyjne będą recenzowane przez członków Międzynarodowego Komitetu Naukowego oraz innych wybranych kolegów. Następnie zostaną przygotowane do wydania w postaci książki oraz jako materiały cyfrowe. Książka będzie przekazana uczestnikom Konferencji oraz dystrybuowana na świecie poprzez wydawnictwo WITPres.
Referaty będą dostępne dla międzynarodowej społeczności naukowej w formie cyfrowej poprzez Wessex Institute eLibrary http://library.witpress.com
Uczestnicy Konferencji będą zaproszeni do przedłożenia rozszerzonej wersji referatów w celu ich opublikowania w powiązanych z WIT czasopismach: International Journal of Design i Nature and Ecodynamics.
Artykuły publikowane jako materiały z konferencji prowadzonych przez WIT są regularnie odnotowywane na światowych listach publikacji.
Możliwość prezentacji własnych badań oraz nawiązania współpracy z kolegami z całego świata.

SUBMISSION INFORMATION
Referaty powinny dotyczyć zagadnień związanych tematycznie z wyszczególnioną tematyką Konferencji. Abstrakty, nie dłuższe niż 300 słów, powinny być przesłane jak najprędzej. Gorąco zalecamy składanie abstraktów on-line.
Abstrakty powinny zawierać jasno określony cel referatu, metody, wyniki i wnioski powinny być zawarte w końcowej wersji referatu. Ostateczna akceptacja referatu będzie przeprowadzana na podstawie pełnej wersji końcowej. Po akceptacji powinna być ona zaprezentowana na Konferencji. Każdy z uczestników może przedłożyć tylko jeden referat.

Językiem konferencji będzie angielski.

Wiecej informacji na: www.wessex.ac.uk/light2011

LOKALIZACJA
Poznań to jedno z większych, nowoczesnych, dynamicznych i zarazem historycznych miast Polski, rozmieszone jest na brzegach rzeki Warta, w pobliżu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Trakt królewsko-cesarski wiedzie zwiedzających ku wielu wybitnym miejskim obiektom architektonicznym, muzeom oraz ku wspaniałemu renesansowemu Ratuszowi i widowiskowemu Staremu Rynkowi.
Nowoczesny Poznań jest ruchliwym miastem, miejscem gdzie umiejscowiły się liczne międzynarodowe przedsiębiorstwa oraz kilka Uniwersytetów. Wspaniałe Centrum Stary Browar, będące jednym z najpiękniejszych w Europie centrów handlowych, znajduje się bezpośrednio przy miejscu obrad Konferencji i zaprasza gości do odwiedzin.

MIEJSCE KONFERENCJI
Konferencja Light2011 odbędzie się w hotelu IBB Andersia, umiejscowionym blisko historycznego Starego Miasta i tylko 7 km od Portu Lotniczego Poznań-Ławica. Ten nowoczesny hotel oferuje pokoje i apartamenty, każdy z bezprzewodowym dostępem do Internetu, hotelowe spa, centrum fittnes, basen oraz dwie nowoczesne restauracje i bary.

 

ZałącznikWielkość
Light 2011.pdf288.03 KB