Prof. Jacek Błażewicz - członkiem rzeczywistym PAN

27 maja br. prof. dr hab. Jacek Błażewicz z Instytutu Informatyki PP został wybrany członikiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk.

Prof. dr hab. Jacek Błażewicz

Zastępca dyrektora Instytutu Informatyki ds. nauki, kierownik Zakładu Teorii Algorytmów i Systemów Programowania. Specjalista z zakresu szeregowania zadań i biologii obliczeniowej. Redaktor serii wydawniczej Intern. Handbooks on Information Systems (Springer Verlag). Laureat Złotego Medalu EURO oraz reprezentant Polski w Komitecie Theorethical Computer Science w Federacji IFIP. Jego wykłady cieszą się zainteresowaniem nie tylko studentów polskich, ale również zagranicznych (wykładał m.in. na uczelniach niemieckich i francuskich). Potrafi w interesujący sposób opowiadać o bardzo skomplikowanych zagadnieniach, którymi zajmuje się w swoich badaniach. Opinie te potwierdzają ankiety studenckie opracowywane co semestr przez Koło Naukowe Studentów Informatyki BooBoo. Jest organizatorem wielu konferencji międzynarodowych z zakresu biologii obliczeniowej i teorii szeregowania zadań oraz autorem kilku monografii opublikowanych przez krajowe i międzynarodowe wydawnictwa.

Czytaj więcej