VIII Niemiecko-Polskie Kolokwium w Rostoku - 17-21 sierpnia 2010

 

VIII Niemiecko-Polskie Kolokwium w Rostoku

17-21 sierpnia 2010 roku

 

SOCJALNY I MIĘDZYNARODOWY WYMIAR SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
W POLSCE I W NIEMCZECH - 10 LAT PO BOLONII


Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym już VIII Niemiecko-Polskim Kolokwium.

Cykliczne Kolokwia odbywające się zamiennie w Polsce i w Niemczech są poświęcone problematyce socjalno-bytowej studentów i służą wymianie doświadczeń pomiędzy obu krajami. Dzięki takim spotkaniom zyskuje się lepszą perspektywę i ogląd na wiele spraw nierozerwalnie związanych z życiem akademickim.

W imieniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, koordynatora współpracy pomiędzy uczelniami polskimi a Deutsches Studentenwerk, gorąco zachęcamy Państwa Rektorów oraz prorektorów ds. kształcenia i spraw studenckich, a także wszystkie inne osoby zainteresowane wymianą doświadczeń w zakresie spraw socjalno-bytowych studentów do uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu.

 

Zakres tematyczny Kolokwium:

  1. Aktualne wyniki badań dotyczących spraw studenckich.
  2. Infrastruktura socjalna szkół wyższych.
  3. Międzynarodowy kontekst szkolnictwa wyższego.
  4. Uniwersytety przyjazne rodzinie: wsparcie dla studentów z dziećmi w Polsce i w Niemczech.


Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem

http://www.studentenwerke.de/pol/kol2010.asp