I Polska Konferencja Reologiczna - 21-22 czerwca 2010

I Polska Konferencja Reologiczna - "Reologia w materii miękkiej"

Poznań 21-22 czerwca 2010

www.rhl.pl/konferencja


Szanowni Państwo

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w pierwszej Polskiej Konferencji Reologicznej. Spotkanie odbędzie się w Poznaniu w dniach 21 i 22 czerwca 2010 roku. Hasłem konferencji będzie „Reologia w materii miękkiej".

Polska Konferencja Reologiczna jest pierwszą konferencją reologiczną realizowaną w tak szerokim zakresie w Polsce. Konferencja będzie się odbywała cyklicznie co dwa lata goszcząc wybitnych naukowców z zakresu reologii.

Podstawowym celem konferencji jest wymiana doświadczeń z zakresu teoretycznych i aplikacyjnych aspektów reologii, prezentacja nowoczesnych rozwiązań pomiarowych i wyników badań, a także nawiązanie współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi i przemysłowymi.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką - zarówno tych, którzy chcą podzielić się zdobytymi osiągnięciami i doświadczeniami, jak i te osoby, które pragną poszerzyć swoją wiedzę i nawiązać nowe kontakty.

Serdecznie zapraszamy!

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

Miejsce konferencji

Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 2

61-138 Poznań

Sala CW2

 

Sekretariat konferencji

Przewodniczący: mgr Radosław Leszczyoski

dr Anna Marcinkowska-Gapioska

dr inż. Izabela Kruszelnicka

dr inż. Dorota Czarnecka-Komorowska

dr inż. Paulina Jakubowska

RHL-SERVICE

ul. Braniborska 25, 60-179 Poznao

Tel. (668) 122214

e-mail: reologia@rhl.pl

 

INFORMACJE: www.put.poznan.pl

www.ump.edu.pl - Nauka - Konferencje

www.rhl.pl/konferencja

 

Komitet Naukowy

Prof. Stefan Jurga

Prof. Tomasz Jankowski

Prof. Marek Kozłowski

Prof. Piotr Kowal

Prof. Krzysztof Pielichowski

Prof. Marek Sozański

Prof. Tomasz Sterzyński

Prof. Krzysztof Wilczyński

 

Patronat Honorowy

Rektor Politechniki Poznańskiej

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej

 

Współorganizatorzy

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Materiałów

Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Pracownia Reologiczna Katedry Neurologii

RHL-SERVICE, Generalny przedstawiciel HAAKE, NESLAB, PRISM

 

Program ramowy

Reologia w chemii

Reologia w medycynie

Reologia w fizyce

Reologia polimerów

Reologia w przetwórstwie spożywczym

Reologia w ochronie środowiska

 

Wystawy

Podczas konferencji odbędzie się sesja posterowa oraz wystawa aparatury badawczej i akcesoriów

Przewiduje się możliwośd umieszczenia w materiałach konferencyjnych wkładek reklamowych

Szczegóły techniczne do uzgodnienia w sekretariacie konferencji