II Krajowa Konferencja Użytkowników Systemów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej - 10 czerwca 2010

II Krajowa Konferencja Użytkowników Systemów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, 10.06.2010 r., Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej (ul. Piotrowo 2), Program konferencji i formularz zgłoszeniowy na stronach http://mcp.poznan.pl/

Podczas konferencji wymienione zostaną doświadczenia uczelni w zakresie wdrożeń oraz zaprezentowane praktyczne sposoby wykorzystania elektronicznej legitymacji studenckiej przez jej użytkownika. Równolegle z konferencją swoje propozycje przedstawiać będą firmy oferujące rozwiązania w dziedzinie kart elektronicznych. W holu CWK będzie można również zobaczyć kiosk informacyjny z przygotowanym oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do funkcji zarezerwowanych do tej pory wyłącznie dla dziekanatów.