Konferencja InterTech 2010 - 19-21 maja 2010

Środowisko doktorantów Politechniki Poznańskiej we współpracy z władzami Uczelni oraz Uczelnianym Samorządem Doktorantów organizuje w Poznaniu ogólnotechniczną konferencję naukową o zasięgu międzynarodowym „III International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists InterTech 2010", dedykowaną dla młodych naukowców.

Planowane na dni 19 - 21 maja 2010 r. przedsięwzięcie ma na celu zjednoczenie środowiska doktorantów z ośrodków naukowych w Polsce i w Europie, promowanie nowej myśli technicznej, zwłaszcza w aspekcie interdyscyplinarnym, a także w perspektywie długofalowej podniesienie prestiżu polskiej nauki na arenie międzynarodowej. Dodatkowym celem przyświecającym organizatorom jest zaprezentowanie Poznania i Wielkopolski jako regionu, otwartego na myśl naukowo-techniczną i nowe, innowacyjne technologie. Pamiętając o założeniach przyjętego przez Polskę Procesu Bolońskiego organizatorzy postanowili, że konferencja będzie odbywać się w języku kongresowym - angielskim.

Pragnieniem organizatorów jest uzyskanie jak najwyższego poziomu merytorycznego konferencji, jak również podniesienie statusu doktoranta w polskim społeczeństwie.

Patronat nad konferencją objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, JM Rektor Politechniki Poznańskiej, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Prezydent Miasta Poznania. W ramach Konferencji odbędzie się wykład zaproszonego gościa Nicholasa Maxwella z Uniwersytetu w Londynie współfinansowany w ramach programu "Akademicki Poznań".

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji InterTech 2010.

Szczegóły www.intertech.put.poznan.pl