X Ogólnopolskie Sympozjum "Inżynieria Wysokich Napięć" - 7-9 czerwca 2010

X Ogólnopolskie Sympozjum

 

INŻYNIERIA

WYSOKICH NAPIĘĆ

 

7-9 czerwca 2010,      Poznań-BĘDLEWO

 

Organizator:

Politechnika Poznańska,  Instytut  Elektroenergetyki

Zakład Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych

 

Pod patronatem:

Ministerstwa  Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego

Komitetu Elektrotechniki PAN  Sekcja Wielkich Mocy i Wysokich Napięć

Polskiego Komitetu CIGRE

Komisji Nauk Elektrycznych  Oddział PAN w Poznaniu

 

Zapraszamy Państwa do udziału w dziesiątym, jubileuszowym Ogólnopolskim Sympozjum Inżynieria Wysokich Napięć IW-2010. Poprzednie sympozja odbywały się co dwa lata od roku 1992.

 

Celem Sympozjum jest upowszechnienie najnowszych osiągnięć inżynierii wysokich napięć, wymiana doświadczeń między różnymi ośrodkami, dyskusja na temat trendów europejskich i światowych oraz konsolidowanie środowiska. Szczególnie zależy nam na przepływie informacji między ośrodkami naukowymi i przemysłem w szerokim rozumieniu tego słowa.

W poprzednich sympozjach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich polskich uczelni technicznych, wielu instytutów badawczych, przedsiębiorstw energetyki zawodowej oraz zakładów produkcyjnych.

 

ZAKRES TEMATYCZNY SYMPOZJUM

  • materiały i układy izolacyjne,
  • miernictwo wysokonapięciowe,
  • diagnostyka i monitoring układów izolacyjnych urządzeń elektrycznych,
  • wykorzystanie techniki wysokich napięć w technologiach przemysłowych i inżynierii fizycznej,
  • kompatybilność elektromagnetyczna w elektroenergetyce,
  • oddziaływanie układów wysokonapięciowych na środowisko,
  • przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa.

Oprócz tradycyjnych sesji plenarnych i plakatowych planujemy, wzorem poprzednich sympozjów, zorganizowanie  Sesji Młodych Doktorantów. Zapraszamy serdecznie do udziału w tej sesji Sympozjum młodych doktorantów, którzy nie przekroczyli 30. roku życia.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

X Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe IW-2010,  Politechnika Poznańska

Instytut Elektroenergetyki, Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

dr hab. inż. Aleksandra Rakowska,  prof. PP

dr hab. inż. Krzysztof Siodła, prof. PP

Telefon:   0-61-665-22-72,   0-61-665-22-71

      Fax:   0-61-665-28-72

e-mail: aleksandra.rakowska@put.poznan.pl

e-mail: krzysztof.siodla@put.poznan.pl

 

Informacje szczegółowe:    http://iwn.epe.put.poznan.pl