Światowy Zjazd Inżynierów Polskich - 8-10 września 2010

Zapraszamy do wzięcia udziału w Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich, który odbędzie się w Warszawie w dniach od 8 do 10 września 2010 roku, pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP, Bogdana Borusewicza. Komitetowi Honorowemu przewodniczy Wicepremier Waldemar Pawlak.

Idea zorganizowania pierwszego w historii Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich jest reakcją na postulaty polskich środowisk inżynierskich w kraju i na emigracji dotyczące potrzeby intergracji tych środowisk w skali światowej, a także rozpowszechniania, promowania i wykorzystania osiągnięć polskich inżynierów w różnych dziedzinach nauki i techniki. Zjazd ten będzie kontynuacją inżynierskich sympozjów "Polacy Razem" organizowanych przez Naczelną Organizację Techniczną od 1996 r. i wielu inicjatyw innych organizacji polonijnych z Europy i Ameryki Północnej oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Celem Zjazdu jest nawiązanie współpracy środowisk inżynierskich w kraju i za granicą, wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia inżynierów i komercjalizacji nowoczesnych technologii, a także promowanie osiągnięć  polskiej myśli inżynierskiej na świecie.

Dodatkowe informacje: www.szip.org.pl