MANUFACTURING 2010 - 24–26 listopada 2010

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

MANUFACTURING 2010

Współczesne problemy wytwarzania i zarządzania produkcją

24 – 26.11.2010, Poznań, Polska

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Politechnika Poznańska

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Instytut Technologii Mechanicznej

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji był przegląd stanu wiedzy, prezentacja wyników prac naukowych i innowacji w obszarze wytwarzania dotyczącego technologii ubytkowych i zarządzania produkcją, dyskusja i wymiana poglądów, a także identyfikacja aktualnych w tych obszarach problemów, począwszy od projektowania oraz konstrukcji maszyn i urządzeń (w tym mechatronicznych), poprzez technologie wytwarzania (obróbkę skrawaniem, montaż, metrologię, rapid prototyping), inżynierię jakości, po współczesne zarządzanie i innowacje w produkcji. Spotkanie to było szansą nawiązania współpracy z partnerami z przemysłu oraz krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

1.    Projektowanie, budowa oraz badania maszyn i urządzeń

maszyny i urządzenia technologiczne; obrabiarki sterowane numerycznie; napędy elektrohydrauliczne; urządzenia machatroniczne

2.    Projektowanie procesów technologicznych i montażu

optymalizacja, projektowanie i badania procesów technologicznych; automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych obróbki i montażu

3.    Obróbka skrawaniem, narzędzia i systemy narzędziowe

obróbka szybkościowa, wysokowydajna, kompletna i materiałów twardych; mikroobróbka; obróbka hybrydowa

4.    Metrologia i systemy pomiarowe  

geometria powierzchni w skali makro, mikro i nano; współrzędnościowa technika pomiarowa; termowizja

5.    Inżynieria jakości oraz współczesne problemy zarządzania i wytwarzania

inżynieria jakości w zastosowaniach; instrumentarium zarządzania jakością; metody statystyczne w procesach produkcyjnych; współczesne koncepcje zarządzania produkcją

 

Informacje na stronie internetowej: www.manufacturing.put.poznan.pl