Stanowisko w Bibliotece Politechniki Poznańskiej dla studentów z niepłnosprawnościami

STANOWISKO jest dedykowane studentom i kandydatom z dysfunkcją wzroku i/lub słuchu, aby zapewnić komfortowe warunki do kształcenia na poziomie studiów wyższych. Jest ono wyposażone w sprzęt specjalistyczny i wspomagający. Zakup sprzętu został sfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (program "PITAGORAS 2007") oraz Fundusz Rehabilitacji Społecznej Politechniki Poznańskiej.

Biblioteka obsługuje STANOWISKO w Czytelni Czasopism w Kampusie Warta:

Biblioteka Politechniki Poznańskiej

Czytelnia Czasopism

ul. Piotrowo 3, pok. 315, III piętro

60-965 Poznań,

e-mail: czytelnie_bg@put.poznan.pl

tel. 061 665- 2090; 2339

czynne:

poniedziałek - piątek 9.00 - 20.00

sobota 9.00 - 14.00

czytaj więcej