Seminarium - Sprawozdanie z pierwszego etapu szkolenia polskich edukatorów energetyki jądrowej we Francji - 11 marca 2010

Seminarium

kominy

Zaproszenie

W dniu 11.03.2010 o godz.15.15, w sali 122

(gmach Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

 

Dr inż. Wiesław Gorączko

 

z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

przedstawi

 

Sprawozdanie z pierwszego etapu Szkolenia Polskich edukatorów energetyki jądrowej we Francji


Autor omówi zasadnicze punkty rządowego programu edukacji społecznej i zawodowej w zakresie energetyki jądrowej (EJ). Przedstawi korzyści i zagrożenia dla lokalnych społeczności zwiazane z budową i eksploatacją EJ. Przekaże informację i wrażenia z pierwszego 6-tygodniowego etapu szkolenia polskich edukatorów EJ. Szkolenie odbyło się w wiądących ośrodkach naukowych i przemysłowych Francji. W ramach szkolenia odbyto m.in. wizyty w zakładach produkcji paliwa jądrowego, elektrowniach jądrowych oraz zakładach przerobu i składowiskach odpadów promieniotwórczych. Prelegent krótko omówi program kolejnych etapów szkolenia. Wystąpienie zakończone będzie pokazem filmu na temat produkcji paliwa jadrowego.

Seminarium adresowane jest do wszystkich zainteresowanych planami rozwoju Energetyki Jądrowej w Polsce.

 

W imieniu Międzywydziałowego Zespołu ds. Ksztalcenia
w Zakresie Energetyki Jądrowej w Politechnice Ponańskiej

zaprasza

Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP