Płatne praktyki zagraniczne IAESTE

Międzynarodowa organizacja studencka IAESTE działająca przy Politechnice Poznańskiej ma do rozdzielenia kilka wyjazdów na praktyki zagraniczne. Są to praktyki dla studentów uczelni technicznych wszystkich kierunków i specjalności, za które student otrzymuje wynagrodzenie. Praktyki odbywają się w jednym z 85 krajów, które współpracują w ramach IAESTE. Student na takiej praktyce otrzymuje pełne wsparcie ze strony lokalnego komitetu takie jak np.: zakwaterowanie. Ilość wyjazdów jest uzależniona od ilości chętnych jaka się do nas zgłosi.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.iaeste.put.poznan.pl, lub pisząc na adres: pp.poznan@iaeste.pl

logo IAESTE