Dofinansowanie Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Ośrodek Przetwarzania Informacji poinformował, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach działania Infrastruktura Szkolnictwa wyższego XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podłąj decyzję o udzieleniu dofinansowania dla projektu pt. "Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej". Gratulacje!

Czytaj więcej