Politechnika Poznańska ogłasza rekrutację uzupełniającą na niestacjonarne studia II stopnia

Uwaga: Poniższe terminy dotyczą wyłącznie rekrutacji uzupełniającej.

  • Termin składania dokumentów w Dziekanatach: od 17.09.2009 r. do 05.10.2009 r.
  • Rozmowa kwalifikacyjna: 06 października 2009 r.
  • Ogłoszenie wyników: 07 października 2009 r.
  • Opłata rekrutacyjna: 85 zł (120 zł, w przypadku kierunku Architektura i Urbanistyka), wpłata na konto odpowiedniego Wydziału

Czytaj dalej