Politechnika Poznańska ogłasza rekrutację uzupełniającą

  • na stacjonarne studia pierwszego stopni: edukacja techniczno-informatyczna, fizyka techniczna, elektrotechnika, matematyka
  • na stacjonarne studia drugiego stopnia: techniczne zastosowania internetu

Więcej informacji

Czytaj dalej