Nagroda dla Lidera Pracy Organicznej

Poznańskie Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przyznało 26 czerwca 2009r. nagrodę Lidera Pracy Organicznej prof. dr hab. inż. Adamowi Hamrolowi, Rektorowi Politechniki Poznańskiej. Nagroda ta ma na celu promowanie jako wzorców postaci polskiego życia publicznego, gospodarczego i naukowego, które w szczególny sposób zasługują dzisiaj na miano Liderów Pracy Organicznej. Pracę organiczną rozumiemy jako wszechstronną działalność na rzecz unowocześniania naszego państwa i społeczeństwa oraz podejmowanie wyzwań nowej epoki cywilizacyjnej zmierzającej do globalnej integracji gospodarczej, naukowej i informacyjnej. W tej epoce praca organiczna przesuwa się z obszaru gospodarczego w obszar intelektualnej działalności człowieka, zarządzania i organizowania. Dzisiaj ludźmi pracy organicznej są nie tylko inżynierowie i przedsiębiorcy, pracownicy przemysłowi czy lekarze, ale również naukowcy, politycy, szefowie wielkich organizacji gospodarczych - wszyscy ci, których działalność służy najlepiej pojętemu interesowi państwa i narodu.

Gratulacje.