Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 1 dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” w dwóch częściach.

Komunikaty: 

UWAGA!

31.03.2017 - w dniu dzisiejszym Zamawiajacy zamieścił zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze zmianą Terminu składania i otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego - zmienione załączniki do PAKIETU 1 (załącznik D, E, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 6, załącznik 8)

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/21/17
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena – 60%,
Kryteria jakościowe – 40 %.
Terminy
Termin składania ofert: 
19.04.2017 - 10:30
Termin otwarcia ofert: 
19.04.2017 - 11:00
Czas związania ofertą: 
60 dni
Termin wykonania: 

Termin wykonania zamówienia:

 

1 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do trzech niezależnych, wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji tj. Poznań (L1), Piła (L2), Kalisz (L3).

2 Czas realizacji przedmiotu zamówienia podzielono zgodnie z pakietami:

 

 PAKIET I i II

 Zamawiający po podpisaniu umowy poda termin rozpoczęcia realizacji dla każdego z pakietów.

 

 Czas realizacji przedmiotu zamówienia podzielono zgodnie z pakietami:

 

 PAKIET I:

- sprzedaż i dostawa sprzętu/urządzeń objętych zerową stawką VAT (0% VAT) w lokalizacji L1, L2, L3,

- sprzedaż i dostawa sprzętu/urządzeń i oprogramowania nieobjętych zerową stawką VAT w lokalizacji L1, L2, L3

 

Realizacja zamówienia rozpocznie się następnego dnia roboczego po poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego o potwierdzeniu przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamówienia dla sprzętu do którego stosowana będzie 0% stawka podatku VAT (na podstawie art. 83 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 z późn. zmn.), z zastrzeżeniem zdania następnego.

 

Zamawiający przewiduje, że informacja, o której mowa powyżej, zostanie przekazana Wykonawcy w terminie do 45 dni po podpisaniu umowy.

Łączny czas realizacji przedmiotu zamówienia musi być zgodny z terminem określonym w ofercie Wykonawcy i nie może być dłuższy niż 50 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Całość wyposażania przypisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do danej lokalizacji musi zostać dostarczona jednorazowo (Zamawiający nie dopuszcza dostaw „częściowych”).

Wykonawca dostarczy sprzęt do każdej z lokalizacji z zachowaniem minimum dwudniowego odstępu pomiędzy dostawami, do każdej z lokalizacji. Data dostawy do każdej lokalizacji musi być uzgodniona z Zamawiającym.

 

Zamawiający dopuszcza skrócenie łącznego czasu realizacji zamówienia w ramach kryterium jakościowego opisanego w pkt. 15.1 – kryterium nr 3.

 

 PAKIET II:

 

- sprzedaż i dostawa sprzętu/urządzeń w lokalizacji L1, L2, L3,

 

         Zamawiający poda Wykonawcy termin rozpoczęcia realizacji Pakietu II, nie później niż w terminie 45 dni po podpisaniu umowy.

         Łączny czas realizacji przedmiotu zamówienia musi być zgodny z terminem określonym w ofercie Wykonawcy i nie może być dłuższy niż 50 dni.

         Całość wyposażanie przypisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do danej lokalizacji musi zostać dostarczona jednorazowo (Zamawiający nie dopuszcza dostaw „częściowych”).

         Wykonawca dostarczy sprzęt do każdej z lokalizacji z zachowaniem minimum dwudniowego odstępu pomiędzy dostawami, do każdej z lokalizacji. Data dostawy do każdej lokalizacji musi być uzgodniona z Zamawiającym.

  

         Zamawiający dopuszcza skrócenie łącznego czasu realizacji zamówienia w ramach kryterium jakościowego opisanego w pkt. 15.2 – kryterium nr 3.

 

Opis: 

 

AD/ZP/21/17                                                                                                                                    Poznań, 27.06.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 1 dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” w następujących częściach:

Pakiet I- sprzedaż i dostawa sprzętu oraz oprogramowania

Pakiet II sprzedaż i dostawa bezzałogowych statków powietrznych wraz z instruktażem, narzędzi i elektronarzędzi oraz elementów wyposażenia magazynowego.

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony został rozstrzygnięty.

Wybrana została oferta  firmy:

Pakiet I    VOL Sp z o.o. Sp.K.

                   ul. Dąbrowskiego 553,

                     60-451 Poznań

 

Pakiet II   aeroMind s.c. J.Siekierczak, K.Nowak

                    61-141 Poznań

                    ul. Kórnicka 30

                    Siedziba ul. Polanowska 87

                    60-454 Poznań

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi  Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż   28.06.2017r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyła:

Pakiet I 

         VOL Sp z o.o. Sp.K.

ul. Dąbrowskiego 553,

60-451 Poznań

Cena netto: 396 082,00zł,

Cena brutto: 487 180,86zł,

Ocena w kryterium cena                                        60,00 pkt.

Parametry techniczne                                             29.50 pkt.

 w tym podkryteria:

1. Gwarancja           12.00 pkt.

2. Sprzęt zastępczy                                                 0,00 pkt.

3. Czas realizacji zamówienia                              5,00 pkt.

4. Instruktaż 1                                                         1,50 pkt.

5. Instruktaż 2                                                         1,00 pkt.

6. Instruktaż 3                                                         1,50 pkt.

7. Instruktaż 4                                                         0,00 pkt.

8. Instruktaż 5                                                         1,50 pkt.

9. Pamięć RAM                                                       7,00 pkt.

                

 Razem                                                                     89,50 pkt.

 

Pakiet II 

      aeroMind s.c. J.Siekierczak, K.Nowak

      61-141 Poznań

      Ul. Kórnicka 30

      Siedziba ul. Polanowska 87

      60-454 Poznań

Cena netto:  185 096,00zł,

Cena brutto:  227 668,08zł,

Ocena w kryterium cena                                           60,00 pkt.

Parametry techniczne                                                19,00 pkt.

w tym podkryteria:

1. Gwarancja                                                               0,00 pkt.

2. Sprzęt zastępczy                                                     0,00 pkt.

3. Czas realizacji zamówienia                               10,00 pkt.

4. Dodatkowe akumulatory                                     0,00 pkt.

5. Instruktaż rozszerzony                                          9,00 pkt.

 Razem                                                                       79,00 pkt.

 

Studenckie Radio Afera Politechniki Poznańskiej. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany.