Wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku 2014/15

WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU 2014/2015


Wyjazdy na studia w uczelniach partnerskich muszą trwać minimum 3 miesiące, a maksimum 12 miesięcy w ramach jednego cyklu studiów. Okres spędzony w uczelni zagranicznej zostaje, na podstawie podpisanego Porozumienia o Programie Zajęć - Learning Agreement - zaliczony w toku studiów jako równoważny semestrowi (lub 2 semestrom) na Politechnice Poznańskiej.

Każdy student może zrealizować maksymalnie łącznie 12 miesięcy za granicą na studiach i/lub praktykach w ramach jednego cyklu studiów.

Rekrutacja na wyjazdy na studia odbywa się oddzielnie na poziomie każdego wydziału. Studenci zainteresowani wyjazdami powinni śledzić informacje na ten temat w gablotach i na stronach wydziałowych bądź bezpośrednio skontaktować się z właściwym dla swojej jednostki Koordynatorem Wydziałowym/Instytutowym.

Każdy student zainteresowany wyjazdem musi spełniać KRYTERIA FORMALNE dot. wyjazdu stypendialnego za granicę.

Każdy student zdecydowany i zakwalifikowany na wyjazd do danej uczelni zagranicznej, powinien SAMODZIELNIE sprawdzić, jakich dokumentów wymaga wybrana przez niego uczelnia zagraniczna i przygotować te dokumenty. Następnie student powinien uzyskać podpisy koordynatora wydziałowego/instytutowego pod Learning Agreement oraz Transcript of Records (a także każdym innym dokumentem wymaganym przez uczelnię, jeśli jest w ni miejsce na podpis tzw. "departmental coordinator"). Dokumenty z podpisem koordynatora wydziałowego/instytutowego muszą trafić do Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej do podpisu koordynatora uczelnianego (institutional coordinator). Po uzyskaniu wszystkich wymaganych podpisów, student składa jeden komplet dokumentów w DEUiM, a następnie samodzielnie przesyła drugi komplet do uczelni zagranicznej.

Aby uniknąć błędów w wypełnianiu standardowych dokumentów, zalecamy zapoznanie się z instrukcją przed przystąpieniem do wypełniania formularzy.

Przypominamy, że student danego kierunku studiów może wyjechać tylko do tych uczelni, z którymi jego Wydział bądź Instytut podpisał odpowiednią umowę o współpracy w ramach Erasmus+.

Lista umów dla poszczególnych jednostek dostępna jest tutaj (aktualizacja 10.12.2014)

Prezentacja koordynatora uczelnianego dotycząca możliwości wyjazdowych dla studentów PP w ramach programu Erasmus+ dostępna jest TUTAJ


Poniżej można znaleźć nowy wzór Learning Agreement w programie Erasmus +. Zastosowanie poprzednich wersji Learning Agreement nie wymaga ponownego sporządzenia porozumień o programie studiów i zastosowania zaktualizowanego dokumentu. Od dnia 06.05.2014 prosimy jednak stosować nowy wzór LA.

Nowy wzór Learning Agreement.

Studenckie Radio Afera Politechniki Poznańskiej. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany.